BarceIona vs Getaffe 5−2 - All Gоals & Extеndеd Hіghlіghts - 2021

Zhliadnutia 133 492
71

KAI FF
Komentáre  
 • Diễm Hương 400K Vào timbantinhvn chấm com

  Diễm Hương 400K Vào timbantinhvn chấm com

  Pred mesiacom

  40:11 Đời Tôi nghèo lấy đâu ra mộng đẹp, Kiếp phong trần thu hẹp chuyện yêu đương. ☯

 • Aguer lual ngor Lual ngor Deng

  Aguer lual ngor Lual ngor Deng

  Pred mesiacom

  Barcelona's

 • wilmont glory

  wilmont glory

  Pred mesiacom

  đinht cao phogn độ

 • SAURABH NALAWADE

  SAURABH NALAWADE

  Pred mesiacom

  #Barca's 3rd goal- Messi be like let me play 1-2 with crossbar 😂❤️

 • Footbal Vision

  Footbal Vision

  Pred mesiacom

  https://youtu.be/8a-yWZIh-KU

 • Danil Riansyah

  Danil Riansyah

  Pred mesiacom

  vamos!

 • სასირეთის იმედი / FC Imedi

  სასირეთის იმედი / FC Imedi

  Pred mesiacom

  im ՏᑌᗷᗷIᑎᘜ TO ᗩᑎYOᑎᗴ ᗯᕼO ᒪIKᗴ'Տ TᕼIՏ ᑕOᗰᗰᗴᑎT ᗩᑎᗪ ՏᑌᗷՏ TO ᗰᗴ ᗷᗩᑕK

 • henk vrieling

  henk vrieling

  Pred mesiacom

  Don’t mention the score idiots

 • Avon

  Avon

  Pred mesiacom

  https://youtu.be/sE-ogov6XQs

 • Md kabir uddin Aknday

  Md kabir uddin Aknday

  Pred mesiacom

  Messi is tha world famous, one le one four man lion a messi ,,,

 • saleh almaqsousi

  saleh almaqsousi

  Pred mesiacom

  Messi could of got a hatrick taking that penalty, but instead he gave it to Griezmann since he didn’t score in this match. Wow👏

  • fñtñucygcv cgfiur8yf4foceg85q0h Casco

   fñtñucygcv cgfiur8yf4foceg85q0h Casco

   Pred mesiacom

   Ia

 • Azim M

  Azim M

  Pred mesiacom

  3:39 WOW GIRLS 18+ ARE WAITING FOR YOU hotgirls.to  Youtube: This is fine

  Someone: Says "heck"

  Youtube: BE GONE 1619192909

 • Omar Jallow

  Omar Jallow

  Pred mesiacom

  My favorite commentary ever 😍♥️👌👌

  • Steven B. Groen

   Steven B. Groen

   Pred mesiacom

   The similes need to be put to rest, like a cadaver in a graveyard.

  • JT

   JT

   Pred mesiacom

   Mine too. Excellent commentary

 • Tú Murad

  Tú Murad

  Pred mesiacom

  M10❤️❤️❤️❤️❤️